ALIMENTŲ PRITEISIMAS VAIKO IŠLAIKYMO PRITEISIMAS

Alimentų priteisimas internetu - inovatyvus ir pigus alimentų priteisimas!

Paslauga “Alimentų priteisimas internetu”, leidžia viską tvarkyti internetu. Tai vis populiarėjanti teisinė paslauga internetu. Vaiko išlaikymo priteisimo klausimus sprendžiant internetu klientas gauna kokybiškas paslaugas sugaišdamas labai mažai laiko. Advokatui bendraujant internetu su klientu visada randami optimalūs, tinkantys jam sprendimai. Jums nereikia atvykti į kontorą, galite būti net ir kitame pasaulio krašte. Todėl siekdami palengvinti jums darbą, negaišti laiko vykimams į advokatų kontoras, kur advokatas paims užmokestį, sukūrėme anketas, kurios padės mums greitai (max. per 1 dieną) ir patikimai paruošti procesinius dokumentus teismui Jums neišėjus iš namų be jokio valandinio užmokesčio! Jau sekančią dieną galėsite pristatyti dokumentus į teismą. Užpildykite atitinkamas anketas ir greitai užsitikrinsite savo vaiko išlaikymą!

Vaikų išlaikymo (alimentų) priteisimo anketa

Vaikų išlaikymo (alimentų) priteisimo anketa be advokato

*(naudojama kai nenorite dalyvauti teismo posėdžiuose/gyvenate užsienyje arba sutarėte su kitu vaiko tėvu "gražiuoju" mokėti)

Vaikų išlaikymo (alimentų) padidinimo anketa

Išlaikymo priteisimo pilnamečiui vaikui, kuris yra studentas ar moksleivis anketa

Kodėl verta rinktis prisiteisti alimentus pas mus?

 • Tik teigiami atsiliepimai ir įvertinimai; Internete; Facebook; ✯✯✯✯✯
 • Ilgametė patirtis.
 • Greitumas: Dokumentai paruošiami per 1 - 3 dienas!
 • Visa pusė pagalba klientui konsultuojant ir parenkant geriausius kliento lūkesčius atitinkančius sprendimus;
 • Kokybiškumas: Garantuojami kokybiški ir įstatymus atitinkantys dokumentai.
 • Apmokėjimo politika. Apmokėjimas per 20 d. nuo dokumentų pateikimo, pageidaujant dalinis apmokėjimas;

ALIMENTŲ PRITEISIMAS PAGAL TEISMĄ

CK 3.192 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad tėvai privalo išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Šios nuostatos imperatyvas išplaukia iš vaikų teises nustatančių ir saugančių nacionalinių bei tarptautinių teisės aktų nuostatų (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 27 straipsnio 2 dalis) ir iš bendrųjų šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų (CK 3.3 straipsnio 1 dalis), kurių esmė yra ta, kad visų pirma užtikrinti normalias vaiko augimo, vystymosi, jo įgimtų ir įgytų gabumų lavinimo sąlygas yra tėvų pareiga, įskaitant ir išlaikymo vaikams teikimą.

Nepilnamečiui vaikui gyvenant su vienu iš tėvų, kito tėvo (motinos) pareiga išlaikyti nepilnametį vaiką nepasibaigia. Įstatyme įtvirtinta galimybė tėvams susitarti dėl teikiamo išlaikymo formos ir dydžio (CK 3.192 straipsnio 1 dalis), tačiau geranoriškai to padaryti nepavykus išlaikymo formą ir dydį nustato teismas sprendimu (CK 3.194 straipsnio 2 dalis, 3.196 straipsnis).

Kasacinis teismas, aiškindamas teisės normas, reglamentuojančias nepilnamečių vaikų išlaikymo dydžių nustatymui taikytinus kriterijus, yra pažymėjęs, kad turi būti atsižvelgiama į tai, kad nustatytas išlaikymas užtikrintų būtinas vaiko raidos sąlygas, kurioms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-620/2005).

Pažymėtina, jog tėvų turtinė padėtis turi būti vertinama, ne tik atsižvelgiant į jų gaunamas pajamas, turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, tačiau ir į jų sveikatą bei elgesį, siekiant uždirbti ir gauti pajamas. Tėvų pareiga teikti vaikui išlaikymą yra imperatyvi ir jos nevykdymas negali būti pateisinamas gaunamomis minimaliomis pajamomis, todėl nustatant vieno iš tėvų turtinę padėtį, turi būti vertinama ir tai, kokių priemonių jis ėmėsi, kad gautų atitinkančias savo amžių bei profesines galimybes pajamas, iš kurių būtų teikiamas išlaikymas vaikams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-294/2010; 2010-02-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-71/2010; 2009-12-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-596/2009; ir kt.).

Priteisiant vaikui išlaikymą būtiniems poreikiams patenkinti pripažintinas būtinu minimalios mėnesinės algos dydžio išlaikymas. Toks orientacinis kriterijus dėl priteistino išlaikymo dydžio nustatytinas atsižvelgiant į CK 6.461 straipsnio 2 dalies nuostatas, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą (MMA) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje V. Sinkevič v. m. Sinkevič, bylos Nr. 3K-3-259/2004; Teismų praktika 22, p. 13–22).Tuo atveju, kai vaiko tėvo (motinos) turtinė padėtis yra sunki ir ji pagrįsta byloje surinktais įrodymais, teismas gali nustatyti ir mažesnį nei minimali mėnesinė alga išlaikymą, tačiau alimentų priteisimas (išlaikymo dydis), atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes, neturėtų būti mažesnis už minimalų gyvenimo lygį (Gyventojų pajamų garantijų įstatymo 1 straipsnis).

ALIMENTŲ PRITEISIMAS TRUMPAI (dydis)

Alimentų priteisimas (dydis). Tėvų turtinė padėtis yra faktinė aplinkybė, turinti reikšmės priteistinam išlaikymo dydžiui (alimentams) (CPK 3.192 straipsnio 2 dalis), todėl visapusiškas jos nustatymas yra būtina sąlyga tinkamai įgyvendinant tėvų išlaikymo pareigą. Teismas, nustatydamas tėvų turtinę padėtį, turi išsiaiškinti kiekvieno iš tėvų gaunamas pajamas ir turimą turtą, kitus pagal įstatymą išlaikomus vaikus.

Nustatydamas tėvų turtinę padėtį teismas turi įvertinti kiekvieno iš tėvų:

  • visų rūšių gaunamas pajamas, tarp jų – darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias pajamas (maistpinigius, butpinigius, priedus, premijas ir kt.), autorinius atlyginimus, pensijas, stipendijas, socialines pašalpas, pajamas iš komercinės ir ūkinės veiklos, turto nuomos, dividendus, gaunamus iš akcijų ir pajų;
  • pinigines lėšas bankuose ir kitose kredito įstaigose;
  • kilnojamąjį (automobilius, laivus, kitas transporto priemones, vertingus kilnojamuosius daiktus, brangakmenius ir kt.) ir nekilnojamąjį (gyvenamuosius namus, butus, kitus pastatus, žemę, mišką ir kt.) turtą;
  • vertybinius popierius (akcijas, pajus ir kt.);
  • juridinius asmenis (individualias įmones ir kt.) bei jų turtą;
 • finansinius įsipareigojimus, kitus išlaikytinius.

Vertindamas tėvų turtinę padėtį priteisiant išlaikymą (alimentus) nepilnamečiam vaikui bei išlaikymo (alimentų) įsiskolinimą, teismas turi vertinti bylos nagrinėjimo metu esančią tėvų turtinę padėtį.

Nustatant vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties proporcingumą turi būti nurodyta, kokia dalimi tėvų gaunamos pajamos ir turimas turtas, t. y. tėvų turtinė padėtis, gali užtikrinti vaikų poreikių tenkinimą. Jei tėvų turtinė padėtis leidžia, turi būti nustatytas maksimaliai patenkinantis vaikų poreikius išlaikymo dydis (CK 3.192 straipsnio 2 dalis), jei ne – tai išlaikymo dydis turi patenkinti būtinus vaiko poreikius.

Ką daryti, jei noriu paslaugą užsakyti?

Užpildykite alimentų priteisimo anketą arba alimentų padidinimo anketą arba Išlaikymo priteisimo pilnamečiui vaikui anketą ir turėkite teismui dokumentus jau kitą dieną!

Mūsų komanda dirba vaiko išlaikymo priteisimo procese:

 • Ieškinių, priešieškinių, atsiliepimų, dublikų, prašymų teismui rengimas;
 • Profesionalus advokatų atstovavimas visose teismų instancijose;
 • Bendradarbiaujame su kitomis advokatų kontoromis, todėl dokumentai parengiami greitai, profesionaliai ir tinkamai;
 • Įvairių dokumentų, pažymų išreikalavimas iš įstaigų ar institucijų;
 • Apeliaciniai, atskirieji ir kasaciniai skundai bei atsiliepimai į juos;
 • Konsultacijos vaiko išlaikymo ir kitais teisiniais Jums rūpimais klausimais;

Alimentų priteisimas pas mus

Priteisiant alimentus mūsų advokatai parengs Jums reikalingus dokumentus teismui dėl vaiko išlaikymo Lietuvoje ar užsienyje, o prireikus atstovaus bylose. Alimentų priteisimas galimas dėl:

 • išlaikymo (alimentų) priteisimo vaikui;
 • alimentų priteisimo vaikui, net, jei vienas iš tėvų gyvena užsienyje;
 • išlaikymo priteisimo pilnamečiui vaikui, kuris yra studentas ar moksleivis;
 • jau priteisto išlaikymo dydžio padidinimo;
 • jau priteisto išlaikymo dydžio sumažinimo.
 • vaikams skirto išlaikymo skolos už pastaruosius metus priteisimas;
 • laikino vaiko išlaikymo (alimentų) priteisimo;
 • bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo;
 • vaiko gyvenamosios vietos nustatymo;

Negalite nusisamdyti brangiai kainuojančio advokato ir nenorite patys dalyvauti teismo posėdžiuose?

Tereikia Jums pateikti vaiko išlaikymo anketą, o visa byla bus nagrinėjama raštu t. y. Jums nedalyvaujant. Užsitikrinkite vaiko išlaikymą ir nedalyvaukite teismo posėdžiuose ir nesisamdykite brangiai kainuojančio advokato!

Alimentų priteisimas be advokato!

Naujiena! Prisiteisk alimentus be advokato nedalyvaujant teismo posėdyje. Parengiame teismui dokumentus, jog nei Jums nei kitam vaiko tėvui nereikėtų dalyvauti teismo posėdyje ar samdytis advokatą nesvarbu kur Jūs bebūtumėte, ar Lietuvoje, ar Anglijoje, ar Švedijoje ar kitoje pasaulio šalyje. Kaina Tik 40 EUR.

Vaikų išlaikymo (alimentų) priteisimo anketa be advokato

*(dažniausiai naudojama kai nenorite dalyvauti teismo posėdžiuose, gyvenate užsienyje arba sutarėte su vaiko tėvu/motina "gražiuoju" mokėti alimentus)

REIKALINGI DOKUMENTAI PRITEISIANT ALIMENTUS BE ADVOKATO:

 1. Vaiko/ų gimimo liudijimo kopijos;
 2. Jūsų asmens dokumento kopija;

Teismo sprendimas per 5 dienas!

Alimentų priteisimo paketas - 50 €

Alimentų priteisimo paketą sudaro: visi reikalingi teismui alimentų priteisimo (vaiko išlaikymo) dokumentai. Tereikia pačiam užsipildyti ir galite nešti dokumentus į teismą. Alimentų priteisimo paketas yra patogus tiems, kas nenori atskleisti savo asmeninių duomenų ir kitos konfidencialios informacijos.

Parašykite mums į [email protected]

Vaiką išlaikyti privalo ABU TĖVAI! Ši tėvų pareiga įtvirtinta svarbiausiame šalies įstatyme – Lietuvos Respublikos Konstitucijoje: „tėvų teisė ir pareiga - auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti“ (38 str. 6 d.).

Vaiko išlaikymo priteisimo kaina (dokumentai):

Išlaikymo (alimentų) savo vaikams priteisimas: 40-120 Eur
Priteisto vaikams išlaikymo (alimentų) padidinimas: 80-120 Eur
Priteisto vaikams išlaikymo (alimentų) dydžio sumažinimas: 80-120 Eur
Pilnamečio vaiko, kuris yra moksleivis/studentas išlaikymo priteisimas: 40-100 Eur
Prisiteisti vaikų išlaikymo (alimentų) skolą už pastaruosius metus: 50 Eur
Vaiko išlaikymo priteisimo paketas su paaiškinimais: 30 Eur
Atsiliepimo į ieškinį parengimas: 80-120 Eur
Dėl bendravimo tvarkos su vaiku ar vaiko gyvenamosios vietos nustatymo parengimas: 50 Eur

Užpildykite anketą ir greitai užsitikrinsite savo vaiko išlaikymą! (spausti čia)

Laikinas vaiko išlaikymo priteisimas.

Viena iš laikinųjų apsaugos priemonių formų – laikino materialinio išlaikymo vaikui priteisimas (LR CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d. 11 p., LR CK 3.65 str. 1d. – 2 d. 4 p.). Ši priemonė taikoma, iki byloje bus priimtas teismo sprendimas (LR CK 3.65 str. 1 d.). Šios konkrečios laikinosios apsaugos priemonės tikslas yra užtikrinti, kad būtinos vaikui vystytis sąlygos ir bent minimalūs vaiko poreikiai būtų užtikrinti ir patenkinti visos bylos nagrinėjimo teisme laikotarpiu, kuris atskirais atvejais gali užtrukti.
Todėl norėdami, jog būtų priteistas vaikui laikinas išlaikymas, anketoje atitinkamai pažymėkite. Paprastai priteisia teismas max. 1/2 MMA arba 215 EUR/mėn. vienam vaikui.

Taip pat yra galimybė nustatyti:

  • laikiną gyvenamąją vietą su vienu iš tėvų;
  • išimtiniais atvejais draudimas vienam iš tėvų išvykti iš nuolatinės gyvenamosios vietos ir (arba) draudimas išvežti vaiką iš nuolatinės gyvenamosios vietos be teismo leidimo;
 • laikino materialinio išlaikymo priteisimas ar laikinų apribojimų nustatymas (pvz. laikinai nustatyti bendravimo tvarką, uždrausti vienam sutuoktiniui/tėvui matytis su nepilnamečiais vaikais);

Dėl bendravimo su vaiku nustatymo.

Tėvų teisės bendrauti su vaiku ir dalyvauti jo auklėjime yra lygios. Dėl bendravimo su vaiku ir dalyvavimo jį auklėjant tvarkos tėvai turėtų susitarti tarpusavyje. Su vaiku gyvenantis tėvas (motina) turėtų užtikrinti maksimalias galimybės kartu negyvenančiam tėvui ar motinai bendrauti su vaiku ir jį auklėti. Tėvų bendravimui su vaiku kliudyti yra draudžiama, išskyrus tuos atvejus, kai bendravimas tampa pavojingu vaiko interesams. Kliudymas bendrauti su vaiku traktuojamas ne tik kaip vieno iš tėvų, gyvenančio skyriumi, teisės pažeidimas, bet tuo pačiu ir vaiko interesų pažeidimas.

Kaip ir visus kitus klausimus, susijusius su vaiko auginimu bei auklėjimu, taip ir klausimą dėl bendravimo su vaiku bei dalyvavimo jį auklėjant tėvai turėtų išspręsti bendru sutarimu. Jei tėvams susitarti nepavyksta, ginčą dėl bendravimo su vaiku bei dalyvavimo jį auklėjant sprendžia teismas.

Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.

Tėvams, gyvenantiems kartu, ginčų dėl to, su kuriuo iš tėvų turėtų gyventi vaikas, nekyla. Tačiau tėvui ir motinai, kurie gyvena atskirai, turi būti išspręstas klausimas, su kuriuo iš tėvų vaikas gyvens. Galioja esminė taisyklė, kad tėvai patys susitaria, su kuriuo iš jų gyvens vaikas. Kilus ginčui dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, sprendimą priima trečioji šalis – teismas.

Daugiau Bendravimo su vaiku tvarkos ir gyvenamosios vietos nustatymas