ALIMENTŲ PRITEISIMAS
2019-03-19
Teisės angelai ALIMENTŲ PRITEISIMAS 80 250 10000

ALIMENTŲ PRITEISIMAS

ALIMENTŲ PRITEISIMAS

Priteisiant alimentus mūsų advokatai parengs Jums reikalingus dokumentus teismui dėl vaiko išlaikymo Lietuvoje ar užsienyje, o prireikus atstovaus bylose. Alimentų priteisimas galimas dėl:

 • išlaikymo (alimentų) priteisimo vaikui;
 • alimentų priteisimo vaikui, net, jei vienas iš tėvų gyvena užsienyje;
 • išlaikymo priteisimo pilnamečiui vaikui, kuris yra studentas ar moksleivis;
 • jau priteisto išlaikymo dydžio padidinimo;
 • jau priteisto išlaikymo dydžio sumažinimo.
 • vaikams skirto išlaikymo skolos už pastaruosius metus priteisimas;
 • laikino vaiko išlaikymo (alimentų) priteisimo;
 • bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo;
 • vaiko gyvenamosios vietos nustatymo;

Vaiko išlaikymo priteisimo kaina (dokumentai):

Išlaikymo (alimentų) savo vaikams priteisimas: 40-120 Eur
Priteisto vaikams išlaikymo (alimentų) padidinimas: 80-120 Eur
Priteisto vaikams išlaikymo (alimentų) dydžio sumažinimas: 80-120 Eur
Pilnamečio vaiko, kuris yra moksleivis/studentas išlaikymo priteisimas: 40-100 Eur
Prisiteisti vaikų išlaikymo (alimentų) skolą už pastaruosius metus: 50 Eur
Vaiko išlaikymo priteisimo paketas su paaiškinimais: 30 Eur
Atsiliepimo į ieškinį parengimas: 80-120 Eur
Dėl bendravimo tvarkos su vaiku ar vaiko gyvenamosios vietos nustatymo parengimas: 50 Eur

Užpildykite anketą ir greitai užsitikrinsite savo vaiko išlaikymą! (spausti čia)

Kodėl verta rinktis mus?

 • Tik teigiami atsiliepimai ir įvertinimai; Internete; Facebook;
 • Ilgametė patirtis.
 • Greitumas: Dokumentai paruošiami per 1 - 3 dienas!
 • Visa pusė pagalba klientui konsultuojant ir parenkant geriausius kliento lūkesčius atitinkančius sprendimus;
 • Kokybiškumas: Garantuojami kokybiški ir įstatymus atitinkantys dokumentai.
 • Apmokėjimo politika. Apmokėjimas per 30 d. nuo dokumentų pateikimo, pageidaujant dalinis apmokėjimas;

Mūsų komanda dirba vaiko išlaikymo priteisimo procese:

 • Ieškinių, priešieškinių, atsiliepimų, dublikų, prašymų teismui rengimas;
 • Profesionalus advokatų atstovavimas visose teismų instancijose;
 • Bendradarbiaujame su kitomis advokatų kontoromis, todėl dokumentai parengiami greitai, profesionaliai ir tinkamai;
 • Įvairių dokumentų, pažymų išreikalavimas iš įstaigų ar institucijų;
 • Apeliaciniai, atskirieji ir kasaciniai skundai bei atsiliepimai į juos;
 • Konsultacijos vaiko išlaikymo ir kitais teisiniais Jums rūpimais klausimais;

Reikalinga pateikti šie dokumentai: (alimentų priteisimas)

1. Santuokos/ištuokos liudijimas, jei susituokę/išsituokę (kopija);
2. Vaiko/ų gimimo liudijimo kopijos;
3. Išrašas iš VĮ „Registrų centras“ duomenų bazės apie turimą nekilnojamąjį turtą;
4. Išrašas iš VĮ „Regitra“ duomenų bazės apie turimas transporto priemones;
5. Jūsų asmens dokumento kopija;
6. Pažyma apie darbo užmokestį (jei dirbate);
7. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą (neprivaloma);
8. Pažymos iš būrelių ir kitų lankomų užsiėmimų (jei turite).
9. Kiti papildomi aplinkybes pagrindžiantys dokumentai.
*tai pavyzdinis sąrašas, priklausomai nuo aplinkybių ir pasirinkto alimentų priteisimo būdo jis gali būti mažesnis.

Negalite nusisamdyti brangiai kainuojančio advokato ir nenorite patys dalyvauti teismo posėdžiuose?

Mes tai padarysime tik už 100 EUR! O šias išlaidas padengs kita šalis (vaiko tėvas), todėl Jums tai nieko nekainuos.
Tereikia Jums pateikti vaiko išlaikymo anketą, o visa byla bus nagrinėjama raštu t. y. Jums nedalyvaujant. Užsitikrinkite vaiko išlaikymą ir nedalyvaukite teismo posėdžiuose ir nesisamdykite brangiai kainuojančio advokato!

Užpildykite alimentų priteisimo anketą arba alimentų padidinimo anketą arba Išlaikymo priteisimo pilnamečiui vaikui anketą ir turėkite teismui dokumentus jau kitą dieną!

Alimentų priteisimas be advokato!

Naujiena! Prisiteisk alimentus be advokato nedalyvaujant teismo posėdyje. Parengiame teismui dokumentus, jog nei Jums nei kitam vaiko tėvui nereikėtų dalyvauti teismo posėdyje ar samdytis advokatą nesvarbu kur Jūs bebūtumėte, ar Lietuvoje, ar Anglijoje, ar Švedijoje ar kitoje pasaulio šalyje. Kaina Tik 40 EUR.

Vaikų išlaikymo (alimentų) priteisimo anketa be advokato

*(dažniausiai naudojama kai nenorite dalyvauti teismo posėdžiuose, gyvenate užsienyje arba sutarėte su vaiko tėvu/motina "gražiuoju" mokėti alimentus)

REIKALINGI DOKUMENTAI PRITEISIANT BE ADVOKATO:

 1. Vaiko/ų gimimo liudijimo kopijos;
 2. Jūsų asmens dokumento kopija;

Teismo sprendimas per 5 dienas!

Alimentų priteisimo paketas - 40 €

Alimentų priteisimo paketą sudaro: visi reikalingi teismui alimentų priteisimo (vaiko išlaikymo) dokumentai. Tereikia pačiam užsipildyti ir galite nešti dokumentus į teismą. Alimentų priteisimo paketas yra patogus tiems, kas nenori atskleisti savo asmeninių duomenų ir kitos konfidencialios informacijos.

Parašykite mums į info@teisesangelai.lt

Vaiką išlaikyti privalo ABU TĖVAI! Ši tėvų pareiga įtvirtinta svarbiausiame šalies įstatyme – Lietuvos Respublikos Konstitucijoje: „tėvų teisė ir pareiga - auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti“ (38 str. 6 d.).

Laikinas vaiko išlaikymo priteisimas.

Viena iš laikinųjų apsaugos priemonių formų – laikino materialinio išlaikymo vaikui priteisimas (LR CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d. 11 p., LR CK 3.65 str. 1d. – 2 d. 4 p.). Ši priemonė taikoma, iki byloje bus priimtas teismo sprendimas (LR CK 3.65 str. 1 d.). Šios konkrečios laikinosios apsaugos priemonės tikslas yra užtikrinti, kad būtinos vaikui vystytis sąlygos ir bent minimalūs vaiko poreikiai būtų užtikrinti ir patenkinti visos bylos nagrinėjimo teisme laikotarpiu, kuris atskirais atvejais gali užtrukti.
Todėl norėdami, jog būtų priteistas vaikui laikinas išlaikymas, anketoje atitinkamai pažymėkite. Paprastai priteisia teismas max. 1/2 MMA arba 215 EUR/mėn. vienam vaikui.

Taip pat yra galimybė nustatyti:

  • laikiną gyvenamąją vietą su vienu iš tėvų;
  • išimtiniais atvejais draudimas vienam iš tėvų išvykti iš nuolatinės gyvenamosios vietos ir (arba) draudimas išvežti vaiką iš nuolatinės gyvenamosios vietos be teismo leidimo;
 • laikino materialinio išlaikymo priteisimas ar laikinų apribojimų nustatymas (pvz. laikinai nustatyti bendravimo tvarką, uždrausti vienam sutuoktiniui/tėvui matytis su nepilnamečiais vaikais);

Dėl bendravimo su vaiku nustatymo.

Tėvų teisės bendrauti su vaiku ir dalyvauti jo auklėjime yra lygios. Dėl bendravimo su vaiku ir dalyvavimo jį auklėjant tvarkos tėvai turėtų susitarti tarpusavyje. Su vaiku gyvenantis tėvas (motina) turėtų užtikrinti maksimalias galimybės kartu negyvenančiam tėvui ar motinai bendrauti su vaiku ir jį auklėti. Tėvų bendravimui su vaiku kliudyti yra draudžiama, išskyrus tuos atvejus, kai bendravimas tampa pavojingu vaiko interesams. Kliudymas bendrauti su vaiku traktuojamas ne tik kaip vieno iš tėvų, gyvenančio skyriumi, teisės pažeidimas, bet tuo pačiu ir vaiko interesų pažeidimas.

Kaip ir visus kitus klausimus, susijusius su vaiko auginimu bei auklėjimu, taip ir klausimą dėl bendravimo su vaiku bei dalyvavimo jį auklėjant tėvai turėtų išspręsti bendru sutarimu. Jei tėvams susitarti nepavyksta, ginčą dėl bendravimo su vaiku bei dalyvavimo jį auklėjant sprendžia teismas.

Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.

Tėvams, gyvenantiems kartu, ginčų dėl to, su kuriuo iš tėvų turėtų gyventi vaikas, nekyla. Tačiau tėvui ir motinai, kurie gyvena atskirai, turi būti išspręstas klausimas, su kuriuo iš tėvų vaikas gyvens. Galioja esminė taisyklė, kad tėvai patys susitaria, su kuriuo iš jų gyvens vaikas. Kilus ginčui dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, sprendimą priima trečioji šalis – teismas.

Daugiau Bendravimo su vaiku tvarkos ir gyvenamosios vietos nustatymas

ALIMENTŲ PRITEISIMAS TRUMPAI

Alimentų priteisimas (dydis). Tėvų turtinė padėtis yra faktinė aplinkybė, turinti reikšmės priteistinam išlaikymo dydžiui (alimentams) (CPK 3.192 straipsnio 2 dalis), todėl visapusiškas jos nustatymas yra būtina sąlyga tinkamai įgyvendinant tėvų išlaikymo pareigą. Teismas, nustatydamas tėvų turtinę padėtį, turi išsiaiškinti kiekvieno iš tėvų gaunamas pajamas ir turimą turtą, kitus pagal įstatymą išlaikomus vaikus.

Nustatydamas tėvų turtinę padėtį teismas turi įvertinti kiekvieno iš tėvų:

  • visų rūšių gaunamas pajamas, tarp jų – darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias pajamas (maistpinigius, butpinigius, priedus, premijas ir kt.), autorinius atlyginimus, pensijas, stipendijas, socialines pašalpas, pajamas iš komercinės ir ūkinės veiklos, turto nuomos, dividendus, gaunamus iš akcijų ir pajų;
  • pinigines lėšas bankuose ir kitose kredito įstaigose;
  • kilnojamąjį (automobilius, laivus, kitas transporto priemones, vertingus kilnojamuosius daiktus, brangakmenius ir kt.) ir nekilnojamąjį (gyvenamuosius namus, butus, kitus pastatus, žemę, mišką ir kt.) turtą;
  • vertybinius popierius (akcijas, pajus ir kt.);
  • juridinius asmenis (individualias įmones ir kt.) bei jų turtą;
 • finansinius įsipareigojimus, kitus išlaikytinius.

Vertindamas tėvų turtinę padėtį priteisiant išlaikymą (alimentus) nepilnamečiam vaikui bei išlaikymo (alimentų) įsiskolinimą, teismas turi vertinti bylos nagrinėjimo metu esančią tėvų turtinę padėtį.

Nustatant vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties proporcingumą turi būti nurodyta, kokia dalimi tėvų gaunamos pajamos ir turimas turtas, t. y. tėvų turtinė padėtis, gali užtikrinti vaikų poreikių tenkinimą. Jei tėvų turtinė padėtis leidžia, turi būti nustatytas maksimaliai patenkinantis vaikų poreikius išlaikymo dydis (CK 3.192 straipsnio 2 dalis), jei ne – tai išlaikymo dydis turi patenkinti būtinus vaiko poreikius.

Alimentų priteisimas teismų praktikoje

Priteisiant vaikui išlaikymą būtiniems poreikiams patenkinti pripažintinas būtinu minimalios mėnesinės algos dydžio išlaikymas. Toks orientacinis kriterijus dėl priteistino išlaikymo dydžio nustatytinas atsižvelgiant į CK 6.461 straipsnio 2 dalies nuostatas, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą (MMA) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje V. Sinkevič v. m. Sinkevič, bylos Nr. 3K-3-259/2004; Teismų praktika 22, p. 13–22).

Tuo atveju, kai vaiko tėvo (motinos) turtinė padėtis yra sunki ir ji pagrįsta byloje surinktais įrodymais, teismas gali nustatyti ir mažesnį nei minimali mėnesinė alga išlaikymą, tačiau alimentų priteisimas (išlaikymo dydis), atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes, neturėtų būti mažesnis už minimalų gyvenimo lygį (Gyventojų pajamų garantijų įstatymo 1 straipsnis).